P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.leviko.pl (zwanego dalej: Stroną www).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest LEVIKO Leszek Staroń z siedzibą 50-356 Wrocław, ul. Grunwaldzka 38/2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 894-117-58-36, Regon: 931558738 (zwanego dalej: LEVIKO).

§ 1 Gromadzenie danych

1. LEVIKO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej: Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie konta klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie.
3. Klient podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
c) Numer telefonu komórkowego;
d) Adres e-mail;
e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy i jego NIP.
f) Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta w Sklepie.
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do konta klienta.
5. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

§ 2 Cel wykorzystania danych osobowych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Sklep.
2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony towar poprzez system DotPay, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży spółce DotPay z siedzibą w Krakowie.

§ 3 Mechanizm Cookies

1. Sklep korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp uprawnieni pracownicy LEVIKO oraz ZENBOX Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Dąbrowskiego 7 na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w § 2 niniejszej polityki prywatności.
3. LEVIKO zapewnia Klientom, którzy posiadają konto klienta, dostęp do swoich danych i możliwość ich zmiany.
4. Klient ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. LEVIKO może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez LEVIKO roszczeń od danego Klienta.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. LEVIKO zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe Klienta zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.)
3. LEVIKO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.