Ulotki druk offsetowy

Zamów i prześlij prawidłowy plik. Twoje zamówienie wydrukujemy w terminie podanym w opcjach zamówienia. Warunkiem utrzymania terminu jest wysłanie prawidłowo przygotowanego pliku i opłacenie zamówienia.

Kod produktu: 31

Kalkulator produktu w przebudowie.
Prosimy o wysłanie zapytania o wycenę ulotek na biuro@leviko.pl

56,68 

Druk offsetowy charakteryzuje się:
Niską ceną przy większym nakładzie.
Trochę lepszą jakością druku od druku cyfrowego.
Dłuższym terminem realizacji.

Ulotki drukujemy na 3 gramaturach papieru o wykończeniu błyszczącym lub matowy.

Gramatury 130g, 170g, 250g.

Oferujemy cztery rozmiary ulotek:
DL, A6, A5, A5.

Ulotki drukujemy jedno (4/0) lub dwustronnie (4/4).

Przygotowanie projektu do druku:

ulotka DL format gotowy 99 x 210 mm.
Format ze spadem 103 x 214mm.
Bezpieczny margines 93 x 204mm.

ulotka A6 format gotowy 105 x 148 mm.
Format ze spadem 109 x 152 mm.
Bezpieczny margines 99 x 142 mm.

ulotka A5 format gotowy 148 x 210 mm.
Format ze spadem 152 x 214 mm.
Bezpieczny margines 142 x 204 mm.

ulotka A4 format gotowy 210 x 297 mm.
Format ze spadem 214 x 301 mm.
Bezpieczny margines 204 x 291 mm.

Projekt przygotowujemy w kolorystyce CMYK. Pliki przygotowane w innej kolorystyce (RGB , Pantone) będą konwertowane na CMYK co może zmienić kolorystykę produktu. W projekcie nie osadzamy profili barwnych. Używamy do druku profilu Fogra 39.
Preferowanym plikiem jest format PDF.
Projekt zapisujemy jako jedną ulotkę (nie rozkładamy projektów na formacie np A4, A3).
W przypadku ulotek dwustronnych projekt zapisujemy strona po stronie w jednym pliku.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Na początku pracy z projektem ważną czynnością jest prawidłowe ustawienie obszaru roboczego na którym powstaje projekt. Poniżej przedstawimy jak w programach do projektowania grafiki wektorowej ( Illustrator, Corel Draw) oraz w programie do grafiki rastrowej Photoshop ustawić wymiar projektu (wymiar po docięciu wydruku) na przykładzie wizytówki 90 x 50mm. Inne projekty np: ulotki, ulotki składane, plakaty przygotowujemy tak samo ale w innych wymiarach.

W programie Ilustrator

W programie Corel Draw

W programie Photoshop
Obraz ustawiamy razem ze spadami czyli w przypadku wizytówek będzie to 94 x 54 mm.

Spady
Jest to obszar w projekcie gdzie tło, zdjęcia powinny wychodzić o 2 mm poza krawędź cięcia z każdej strony. Prawidłowy projekt ze spadem.

Projekt bez spadu

Bezpieczny margines
Jest to obszar gdzie wszystkie teksty loga i inne istotne elementy powinny być osunięte od krawędzi projektu o minimum 3 mm.

Projekty do druku przygotowujemy w przestrzeni barwnej CMYK . Jeżeli w projekcie zastosowano przestrzeń RGB lub kolory PANTONE to zostaną one automatycznie konwertowane na CMYK, co może wiązać się ze zmianami kolorystycznymi po wydruku za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności. Przed wysłaniem projektu do druku prosimy o sprawdzenie: czy czcionki zostały zamienione na krzywe. W Corel CTRL + Q, w illustrator SHIFT + CTRL + O W programie Photoshop zrasteryzuj warstwy i spłaszcz obraz. Przy zapisywaniu prac w do pliku PDF gdy korzystamy z niestandardowych krojów pism osadzamy czcionki w pliku. Preferowanym i zalecanym formatem do druku jest format PDF z wyjątkiem Adobe Photoshop gdzie zalecamy zapis w formacie Tif. Format PDF zachowuje wszystkie informacje z plików źródłowych .

Zapis do PDF w programie Corel Draw:

W menu wybierz: Plik > Publikuj jako pdf

Nazwij plik i zapisz we wskazanym miejscu.

Kliknij (USTAWIENIA) i wprowadź parametry pokazane poniżej.

Ważne: Nie zaznaczaj (Osadź profil kolorów).

Ważne: Zaznacz opcję (Margines na spad 2mm).

Na koniec zapisujemy projekt.

Ważne: Efekty specjalne w programie Corel Draw typu (soczewka, cień, przezroczystość wypełnienie tonalne) itp. mogą być nieprawidłowo interpretowane przez kontroler druku drukarki, co może spowodować niezamierzony efekt i zmianę wyglądu wydruku. Prosimy o zmianę tej części projektu w której użyto efektów specjalnych na bitmapę o rozdzielczości 300 dpi CMYK.

Zapis do PDF w programie illustrator: Z menu wybierz: (Plik > Zapisz jako)

Nazwij plik i zapisz we wskazanym miejscu.

W następnych zakładkach postępuj według ustawień jakie pokazano poniżej.

Ważne: Nie zaznaczaj znaczników ani paserów. Zaznacz tylko (użyj ustawień spadów dokumentu).

W zakładce (Wyjście) nie dołączaj profilu kolorów.

Zapisz projekt do druku (Zapisz PDF).

Projekt tworzony w programie Adobe Photoshop zalecamy zapisywać w formacie Tif. Po ukończeniu projektu spłaszcz warstwy wybierając z menu Warstwa > Scal widoczne lub wciskając SHIFT + CTRL + E a następnie Plik > Zapisz jako > TIF bez kompresji obrazu.

Preferowanym plikiem do druku jest format PDF.

– Pliki przygotowujemy w przestrzeni barwnej CMYK. Pliki przygotowane w innej przestrzeni (RGB , Pantone) będą konwertowane na CMYK co może zmienić kolorystykę produktu.
– Wszystkie czcionki powinny być zmienione na krzywe,

– format netto powiększony o spady po 3 mm z każdej strony
– bezpieczny margines ( jest to obszar gdzie wszystkie teksty loga i inne istotne elementy powinny być osunięte od krawędzi projektu o minimum 3 mm )
– bitmapy zapisujemy w rozdzielczości 300 dpi
– przed wysłaniem do druku każdy dokument powinien być spłaszczony i zapisany do jednej warstwy
– wszystkie strony powinny być zapisane w jednym pliku pdf strona po stronie.

Informujemy że istnieje możliwość wystąpienia różnic w kolorach do 5 jednostek Delta E w stosunku do wydruków wskazanych przez klienta oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji wyświetlanych barw na różnych monitorach.

Rożnica w wymiarach produktu wykonywanych przez drukarnię może mieć tolerancję do 2mm ze względu na technologię druku i dokładność krajarki.

W produkcie który ma być uszlachetniony lakierem selektywnym mogą wystąpić przesunięcia lakieru względem druku do 0,3mm.

Uszlachetnienie wydruku folią lub lakierem może zmienić wizualnie kolorystykę produktu.

Ulotki , wizytówki składane są bigowane lub falcowane co może wpłynąć na pęknięcia zadruku na łamach.

W procesach introligatorskich podczas cięcia, falcowania, bigowania, szycia lub klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia. Maksymalna tolerancja przesunięcia to 2 mm.

Ilość dostarczonych produktów może różnic się od ilości zamawianych na poziomie +/- 5%.

Podczas drukowania prac może powstać różnica w pasowaniu poszczególnych kolorów maksymalnie do 0,2 mm.

Zszywki w katalogach zszywanych mogą minimalnie różnic się pozycją na grzbiecie.

Projekt przesłany do druku powinien być zgodny z formatem wybranych opcji zamówienia, z uwzględnieniem spadu oraz powinien być wyśrodkowany na arkuszu.

Stronę pierwszą projektu przesłanego do druku traktujemy jako stronę zewnętrzną (awers) stronę druga jako wewnętrzna (rewers). Strony zawsze obracamy przez bok prawy/lewy a nie góra/dół.

Przesłany plik do druku jest weryfikowany według makiet które są udostępnione przy produkcie. Grafika do druku powinna być przygotowana na podstawie makiet.

Prawidłowa rozdzielczość plików do druku to minimum 300 dpi ale nie więcej niż 350 dpi.

Mając na uwadze wskazane powyżej założenia oraz wymogi technologii produkcji, Zamawiający akceptuje iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń nie będzie rozumiane jako nienależyte wykonanie zamówienia i jako takie nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec Drukarni jakichkolwiek roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zamówienia , a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Zamawiającego nie zostaną uznane przez drukarnię.